Wstęp

WSTĘP - Budowa domu szkieletowego

Decydując się na budowę domu mamy do dyspozycji bardzo liczne rozwiązania konstrukcyjne. Nasza Firma pragnie przedstawić przemyślany i kompletny system budowy domu energooszczędnego na bazie konstrukcji drewnianej szkieletowej.

Prawidłowa korelacja pomiędzy nowoczesną technologia, jej wpływem na środowisko naturalne i zastosowanie ekologicznych, odtwarzalnych materiałów budowlanych określa optymalny sposób podejścia projektowania i budowy budynków jednorodzinnych.

Technologia budowy domów szkieletowych drewnianych jest w fazie szybkiego rozwoju. Proces budowy gwarantuje szybkość i dokładność montażu. Prawidłowe przekroje poszczególnych elementów tzn. ścian, dachu i fundamentów w nawiązaniu do nowoczesnych instalacji wewnętrznych powoduje ograniczenie kosztów eksploatacji. Bardzo ważnym elementem jest zastosowanie fizyki budowli do określenia prawidłowego ukierunkowania przepływu pary wodnej z użytkowanych pomieszczeń na zewnątrz.

Prefabrykowanie podstawowych elementów konstrukcyjnych podwyższa jakość i dokładność wykonania oraz w znacznym stopniu przyspiesza montaż budynku na budowie ograniczając wpływ warunków atmosferycznych na proces budowy. Sposób montażu, rodzaj łączników i połączeń, brak przerw technologicznych w dużym stopniu skraca czas budowy.

Krótki czas budowy – około 2 – 3 miesiące – przy systemie ratalnym kredytu hipotecznego gwarantuje szybkie zamieszkanie we własnym wymarzonym domu.

Ekologiczne pochodzenie domów szkieletowych i modułowych zastosowanie drewna oraz zastosowanie produktów bazujących na drewnie (wełna drzewna) stwarza indywidualny mikroklimat wnętrza budynku polepszając tym samym warunki zdrowotne użytkowania budynku.

Konstrukcja szkieletowa drewaniana - wymiary

PŁYTA FUNDAMENTOWA pod dom szkieletowy

Ze względu na zapewnienie ciągłej izolacji termicznej wokół budynku nasze domy posadawiamy na płycie fundamentowej. Jest to jedyne rozwiązanie fundamentowania, które pozwala spełnić warunki z uwagi wysokiej izolacyjności cieplnej. Pod warstwą konstrukcyjną układamy płyty styropianowe (styrodurowe) w dwóch warstwach po gr. 10cm, który nie tylko izoluje termicznie, ale również pozwala na bezpieczne przeniesienie obciążeń na grunt. Takie rozwiązanie pozwala na ciągłość izolacji również w poziomie posadowienia. Ponadto na płytach styropianowych zostaje ułożona izolacja przeciwwilgociowa z klejonymi złączami, która zapewnia pełną powłokę chroniącą przed absorbcją wody w głąb struktury betonu płyty fundamentowej.

Obok wymagań cieplnych kierujemy się względami ekonomicznymi podpartymi prawidłowymi obliczeniami konstrukcyjnymi w nawiązaniu do lokalnych warunków gruntowych. Z uwagi na różne strefy przemarzania w danych regionach naszego kraju stosujemy wymianę podłoża gruntowego pod projektowany fundament. Do wymiany gruntu stosujemy pospółkę, pasek lub keramzyt. Po odpowiednim zagęszczeniu mechanicznym stanowi podstawę do wykonania płyty żelbetowej.

Element nośny - płyta fundamentowa żelbetowa monolityczna gr. 20cm – jest ułożona bezpośrednio na izolacji termicznej. Stosujemy usztywnienia obwodowe oraz pod ścianami nośnymi belkami o wymiarach 20/20 cm. Zbrojenie płyty - pręty fi 10 w rozstawie 10 cm, krzyżowo. Zbrojenie belek - 4 pręty fi 12, strzemiona fi 6 co 20 cm. Beton B-20, stal A-III.

płyta fundamentowa

PŁYTA FUNDAMENTOWA
Przekrój przegrody:
1. Warstwa wykończeniowa podłogi gr. 20mm.
2. Wylewka cementowa gr. 60mm.
3. Styropian podłogowy gr. 50mm.
4. Płyta żelbetowa gr. 200 mm.
5. Izolacja przeciwwilgociowa.
6. Styropian podłogowy gr. 100mm.
7. Piasek zagęszczony mechanicznie – min. 200mm.
8. Grunt rodzimy.
GRUBOŚĆ: >600mm
U = 0,21

Konstrukcja ściany szkieletowej drewnianej

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

Ściany szkieletowe zapewniają wysoki standard izolacyjności cieplnej ze względu na strukturę ich budowy. W 90% składają się z materiałów izolacyjnych, które stanowią podstawę do uzyskania bariery dla przenikania ciepła. Jest to rozwiązanie nie tylko korzystne w przypadku, gdy po stronie zewnętrznej występują niskie temperatury. W okresie letnim chronią od nadmiernego nagrzewania się pomieszczeń, zapewniając wewnątrz dogodny rozkład temperatur.

Starając się dostosować technologię do wymogów klienta stworzyliśmy trzy rodzaje ścian zewnętrznych, które wariantowane są rodzajem i grubością izolacji termicznej. Jako STANDARD przyjęliśmy ścianę wypełnioną wełną mineralną gr 15cm oraz docieploną zewnętrznie styropianem gr 10cm, uzyskując w ten sposób współczynnik przenikania ciepła równy U = 0,12 , który w zupełności spełnia warunki stawiane budynkom energooszczędnym. Dla osób, które zamierzają sięgnąć po budynek pasywny przygotowaliśmy ściany EXTRA WARM. Stanowią one modyfikację ścian STANDARD w postaci docieplenia wewnętrznego wełną mineralną gr. 5cm ułożoną w przestrzeni rusztu drewnianego. Dzięki temu uzyskujemy współczynnik przenikania ciepła U na poziomie 0,10 . Trzeci rodzaj ściany – FREE DIFFUSION reprezentuje układ dyfuzyjnie otwarty. Termoizolacja w tym przypadku składa się wyłącznie z kolejnych warstw wełny mineralnej, która pozwala na pełną przepuszczalność pary wodnej. Dzięki temu uzyskujemy budynek, który „oddycha” samoistnie, a zatem sam reguluje gospodarkę wilgotnościową. Jako komponent zastosowaliśmy tynki silikonowe (lub silikatowe), które spełniają kryteria przedmiotowej dyfuzyjności.

Wszystkie przyjęte przez nas materiały termoizolacyjne posiadają niski współczynnik przewodzenia ciepła . W ten sposób uzyskujemy niskie współczynniki przenikania ciepła przy jednoczesnej minimalnej grubości całej przegrody. Jest to aspekt ważny z architektonicznego punku widzenia. Mniejsza grubość ścian pozwala na wygospodarowanie nieco większej przestrzeni mieszkalnej lub zmniejszenie minimalnych wymiarów działek, co z kolei jest istotne w przypadku wąskich działek.

Przekrój ściany szkieletowej drewnianej (3 typy)
przekrój ściany szkieletowej drewnianej standardowej

Ściana STANDARD
sciana zewnetrzna extra warm

Ściana EXTRA WARM
sciana zewnetrzna free diffusion

Ściana FREE DIFFUSION
Przekrój przegrody:
1. Tynk silikonowy na podbudowie systemowej z wtopioną siatką zbrojącą z włókna szklanego – system tynków firmy WEBER
2. Styropian EPS gr 120mm
3. Warstwa klejąca – system tynków firmy WEBER
4. Płyta MFP 12mm
5. Konstrukcja nośna z drewna KVH klasy C-24 w wymiarach 60/160 mm z wypełnieniem wełną mineralną szklaną ISOVER SUPER MATA gr 150mm
6. Aktywna paroizolacja
7. Płyta MFP
8. Płyta GK-F
Przekrój przegrody:
1. Tynk silikonowy na podbudowie systemowej z wtopioną siatką zbrojącą z włókna szklanego – system tynków firmy WEBER
2. Styropian EPS gr 120mm
3. Warstwa klejąca – system tynków firmy WEBER
4. Płyta MFP 12mm
5. Konstrukcja nośna z drewna KVH klasy C-24 w wymiarach 60/160 mm z wypełnieniem wełną mineralną szklaną ISOVER SUPER MATA gr 150mm
6. Aktywna paroizolacja
7. Podkonstrukcja z krawędziaków drewnianych 40/60 mm - pustka instalacyjna z wypełnieniem wełną mineralną szklaną ISOVER SUPER MATA gr 50mm
8. Płyta MFP
9. Płyta GK-F
Przekrój przegrody:
1. Tynk silikonowy na podbudowie systemowej z wtopioną siatką zbrojącą z włókna szklanego – system tynków firmy WEBER
2. Wełna mineralna skalna ISOVER TF THERMO gr 100mm
3. Warstwa klejąca – system tynków firmy WEBER
4. Płyta MFP 12mm
5. Konstrukcja nośna z drewna KVH klasy C-24 w wymiarach 60/160 mm z wypełnieniem wełną mineralną szklaną ISOVER SUPER MATA gr 150mm
6. Aktywna paroizolacja
7. Podkonstrukcja z krawędziaków drewnianych 40/60 mm - pustka instalacyjna z wypełnieniem wełną mineralną szklaną ISOVER SUPER MATA gr 50mm
8. Płyta MFP
9. Płyta GK-F
GRUBOŚĆ: 305mm GRUBOŚĆ: 365mm GRUBOŚĆ: 365mm
U = 0,13 U = 0,10 U = 0,13

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

Ściany wewnętrzne działowe w domach szkieletowych mają za zadanie jedynie oddzielić poszczególne pomieszczenia, zapewniając komfort akustyczny. Aby sprostać tym wymaganiom w naszych domach stosujemy ściany działowe wypełnione wełną mineralną gr 10cm jako materiał dźwiękochłonny. Konstrukcję ścian działowych stanowi szkielet drewniany z krawędziaków 6x10cm poszytych obustronnie płytami MFP.

W przypadku domów o dużych rozpiętościach stropów lub posiadających skomplikowane układy wnętrz poszerzamy konstrukcję ścian wewnętrznych do przekroju słupków szkieletu do6x16cm, aby zaadoptować je jako ściany wewnętrzne nośne, na których można opierać elementy wyższych kondygnacji.

Warstwę wykończeniową ścian wewnętrznych stanowi płyta kartonowo – gipsowa gr 1,25cm.
Ściana wewnętrzna DZIAŁOWA

Ściana wewnętrzna DZIAŁOWA
Ściana wewnętrzna NOŚNA

Ściana wewnętrzna NOŚNA
Przekrój przegrody:
1. Płyta GK-F
2. Płyta MFP
3. Konstrukcja nośna z drewna KVH klasy C-24 w wymiarach 60/120 mm z wypełnieniem wełną mineralną szklaną ISOVER SUPER MATA gr 100mm
4. Płyta MFP
5. Płyta GK-F
Przekrój przegrody:
1. Płyta GK-F
2. Płyta MFP
3. Konstrukcja nośna z drewna KVH klasy C-24 w wymiarach 60/160 mm z wypełnieniem wełną mineralną szklaną ISOVER SUPER MATA gr 100mm
4. Płyta MFP
5. Płyta GK-F
GRUBOŚĆ: 170mm GRUBOŚĆ: 210mm

Strop domu szkieletowego

Elementem odcinającym od siebie poszczególne piętra, a zarazem stężającym całość budynku jest strop międzypiętrowy. Wykonujemy go jako konstrukcję belkową o przekroju z reguły 6/20cm z poszyciem z płyt MFP gr. 22mm. Na płyty można zastosować dwa rodzaje uwarstwienia: dociążająca wylewka cementowa wylewana na foliach odbijających promienie cieplne z zatopionymi przewodami instalacji ogrzewania podłogowego lub sucha zabudowa. Wygłuszenie stanowi tutaj również, jak w przypadku ścian wewnętrznych wełna mineralna gr. 10cm układana w przestrzeni belek stropowych. Od spodu wykonujemy podwieszany do belek drewnianych na stalowej konstrukcji ocynkowanej sufit wykonany z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych gr. 1,25mm

Przy domach parterowych strop stanowi element zamykający. Stosujemy wówczas pełne docieplenie z zastosowaniem wełny mineralnej gr. 30cm, uzyskując w ten sposób właściwy współczynnik przewodzenia ciepła.
strop międzypiętrowy

Strop MIĘDZYPIĘTROWY
strop zamykający

Strop ZAMYKAJĄCY
Przekrój przegrody:
1. Warstwa wykończeniowa podłogi gr. 20mm.
2. Jastrych cementowy gr. 60mm lub sucha zabudowa.
3. Styropian podłogowy gr. 40mm zgodny z sytemem grzewczym.
4. Płyta MFP gr 22mm
5. Konstrukcja nośna z drewna KVH klasy C-24 w wymiarach 60/200 mm z wypełnieniem wełną mineralną szklaną ISOVER SUPER MATA gr 100mm
6. Sufit podwieszany – płyty GK-F na ruszcie stalowym.
Przekrój przegrody:
1. Warstwa pokrycia dachowego – membrana EPDM.
2. Płyta MFP gr 22mm.
3. Konstrukcja nośna z drewna KVH klasy C-24 w wymiarach 60/200 mm z wypełnieniem wełną mineralną szklaną ISOVER SUPER MATA gr 300mm.
4. Sufit podwieszany – płyty GK-F na ruszcie stalowym.
GRUBOŚĆ: 420mmGRUBOŚĆ: 400mm
--- U = 0,14

DACH domu szkieletowego

Konstrukcję więźby dachowej wykonujemy w postaci układu tradycyjnego lub wiązarów łączonych na płytki kolczaste. W przypadku wiązarów pas dolny wiązara jest jednocześnie belką stropową. Z uwagi szeroką gamę możliwości wykratowania wiązara możemy stworzyć poddasze mieszkalne, strych do składowania lub poddasze w pełni nieużytkowe. W budynkach parterowych nie docieplamy połaci dachu, ze względu na docieplenie przestrzeni mieszkaniowej w poziomie stropu. W przypadku, gdy bardziej ekonomicznym okazuje się zastosowanie konstrukcji tradycyjnej więźby dachowej stosujemy przeważnie belki drewniane KVH o przekroju 6/20cm w rozstawie co 80cm.

Przestrzeń miedzy krokwiami lub wiązarami wypełniona jest wełną mineralną gr. 20cm. Dodatkowo przeciw powstawaniu mostków termicznych wykonujemy warstwę 10 cm wełny mineralnej pomiędzy łatami dobitymi do krokwi.

Warstwę estetyczną od strony wewnętrznej gwarantuje sufit z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych gr. 12mm podwieszamy do belek drewnianych na stalowej konstrukcji ocynkowanej. Jako element zabezpieczający przed czynnikami zewnętrznymi stosujemy dachówki blaszane lub dachówki betonowe. W zależności od potrzeb stosujemy każdy inny materiał poszycia dachu. W tym celu dostosujemy kąt nachylenia połaci dachowej do wymogów rodzaju pokrycia oraz warunków przestrzennych i estetycznych.
dach

DACH
Przekrój przegrody:
1. Pokrycie dachu (dachówka, blachodachówka).
2. Łaty 40x60mm.
3. Kontrłaty 22x50mm.
4. Folia paroprzepuszczalna.
5. Konstrukcja nośna z drewna KVH klasy C-24 w wymiarach 60/200 mm z wypełnieniem wełną mineralną szklaną ISOVER SUPER MATA gr 300mm.
6. Aktywna paroizolacja.
7. Sufit podwieszany – płyty GK-F na ruszcie stalowym.
GRUBOŚĆ: 490mm
U = 0,14